Професионални публикации

Posted: септември 4, 2013 in Uncategorized
Етикети:, ,

Genchev, E. (2013), ´¿Cómo gozar de un cuerpo?´ en Colofón No 33 – Boletín da FIBOL, ´Cuerpos que hablan´, Grama ediciones, p 42.

Генчев, Е. (2012) „Човекът със сънищата или бащата, който не умееше да казва „да““, Сборник с материали от 2-ри колоквиум Жак Лакан в България – „Бащите днес“, колекция Фройдистко поле, Сиела, София.

Генчев, Е. (2011) „Психична структура, психиатрия и психотерапия“, Изложение, представено на 11-та Конференция на Сдружение „Колегиум частна психиатрия”, 2011г. в Портал за психично здраве: http://psihichnozdrave.com/biblioteka/психична-структура-психиатрия-и-псих/

Genchev, E. (2007) ‘A case of falling in love’ in ‘Bulletin of the NLS’, No:1, 2007, bilingual in English & French (New Lacanian School of Psychoanalysis).
Genchev, E. (2005) ‘Psychotherapy regulation in Bulgaria’ in ‘Lacanian Praxis—International quarterly of applied psychoanalysis, No2, 2005, (online edition).
Genchev Evgeni und Nikola Atanassov (2005) „Traumatisierung durch politische Gewalt in Bulgarien“, „Persönlichkeitsstörungen“ 4/2005, p. 212, ISSN 1433-6308.
Генчев, Е. (2001) „Милена – бащата, който не може да умре“ в „Логиката на езиковия изказ и психоаналитичната клиника – Колоквиум Жак Лакан“, Издание на групата на Фройдистко поле в България, София.
Genchev, E. (2001) ‘Second Generation – The Case of Mrs. K’ in ‘La vita non e sogno: Aspects of the Second Generation Rehabilitation’, 2001: 33-37 in English and Bulgarian (ISBN 954-90411-7-4; ISBN 954-90411-6-6), Available by request from ACET, Sofia.
Genchev, E. (2000) ‘The Dimensions of Torture Among The Victims of the Communist Regime in Bulgaria’ in ‘Prevention and Rehabilitation of Torture in Bulgaria: the Experience of ACET’, 2000: 66-72, in Bulgarian (ISBN 954-90411-2-3) and English (ISBN 954-90411-3-1); Available by request from ACET, Sofia.
Genchev, E. (2000) ‘The Victims of Communism – social and psychological dimensions of the Torture Sequels’ in ‘Prevention and Rehabilitation of Torture in Bulgaria: the Experience of ACET’, 2000: 66-72, in Bulgarian (ISBN 954-90411-2-3) and English (ISBN 954-90411-3-1); Available by request from ACET, Sofia.
Tomov, T. and Guentchev, E. (1993). ‘Post-Traumatic Stress Disorder Among Victims of Organized Violence: A Report From Bulgaria’, Free Associations (no. 30) 4: 180-90, 1993.
Guentchev, E. and Tomov, T. (1990). ‘The diagnosis of PTSD in Bulgaria’, paper presented at the 2nd European Conference on Traumatic Stress, Noordwijkerhout, Netherlands, 23-27 September 1992.

За контакти

Posted: септември 1, 2013 in Uncategorized

За записване за консултация ми се обадете на тел: +359 898397880 или ми пишете на ел. поща: evgen4ev@gmail.com

Адресът на кабинета ми е: София – 1000, ул. Ангел Кънчев 31, ет. 5

На домофона звънете на Генчеви, има и асансьор.

Карта

Психотерапията, най-опростено казано представлява лечение чрез говорене. Съвременната психотерапия е следствие на епохалното откритие на Зигмунд Фройд – психоанализата. Откритието за несъзнаваното променя коренно представата за човешката психика. Това отваря и нов път за лечението чрез езика. Сериозен напредък в психоанализата и особено в приложението й при лечението на психозите осъществява френския психоаналитик Жак Лакан. След Фройд възникват множество подходи и методи за психотерапия, които се развиват като опит за подобряване или отричане на психоанализата, между които най-голямо развитие търпят: аналитичната психология на Юнг, груповата анализа, психодрамата на Джейкъб Морено, гещалт терапията на Пърлс, когнитивно-поведенческата психотерапия и системната – семейна терапия. Никой психотерапевтичен подход или метод, според мен, не достига теоретичната дълбочина и свързаност и клиничната сериозност и богатство на психоанализата. По мое убеждение, лаканианската психоанализа е най-сериозното и полезно постижение в областта на лечението на психичното (психотерапията) до този момент.

Една аналитична сесия продължава до 45 минути, през който пациентът е поканен да говори за себе си, за своите симптоми и страдания, както и за всичко, което му идва на ум в момента (т. нар. свободни асоциации). Терапията изисква време за постигане на траен ефект. Обичайната честота на сесиите е един път седмично, но е възможна и друга честота. Лечението може да продължи месеци или години. Продължителността зависи от пациента и неговото желание.

За мен

Posted: септември 1, 2013 in Uncategorized

За мен.